• کرج - طالقانی - ضلع جنوب غربی جنب بانک قوامین
 • 32717893
 • contact@farazwebco.com

پشتیبانی سایت

پکیج های پشتیبانی سایت پیشنهادی (فراز وب)

یک سئو تجارت شما را با ابزارهای مدرن و تکنولوژی های نوین تحت وب متحول می سازد

پلن پایه

تومان /200000 ماهیانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(ماهیانه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 3 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 1 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن پایه

تومان /500000 شش ماهه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(ماهیانه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 3 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 1 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن پایه

تومان /1000000 سالیانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(ماهیانه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 3 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 1 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن حرفه ای

تومان /300000 ماهیانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(10 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 5 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 3 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن حرفه ای

تومان /700000 شش ماهه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(10 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 5 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 3 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن حرفه ای

تومان /1500000 سالیانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(10 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 5 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 3 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن تجاری

تومان /500000 ماهانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(3 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 10 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 10 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن تجاری

تومان /1000000 شش ماهه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(3 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 10 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 10 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

پلن تجاری

تومان /2000000 سالیانه
 • رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ
 • بروزرسانی افزونه ها و پوسته
 • انجام تنظیمات امنیتی
 • تهیه نسخه پشتیبان از سایت(3 روزه)
 • تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن
 • ورود مطالب (در ماه 10 مورد)
 • ویرایش برگه ها(در ماه 10 مورد)
 • پشتیبانی در ناحیه کاربری
 • انجام تغییرات در ظاهر وب سایت
 • قابلیت تمدید
سفارش

نکته قابل توجه

قیمت های پلن های فوق برای یک دوره بوده ودر صورت تمایل شما با پرداخت مبلغ ماهیانه تعداد بیان شده در هر دوره به صورت ماهیانه تکرار می شود در صورت سفارش سه ماهه 20% تخفیف به شما تعلق می گیرد

نظرات بسته شده است .

تماس با کارشناسان فراز وب